Kundereferencer

  • F. L. Smidth A/S
  • B&W Energi A/S
  • Energinet A/S
  • Ørsted A/S
  • Evida
  • Wärtsila Danmark​

Referencer​

MS-Flowtechnic har igennem årene leveret mange gasstationer til hele verdenen. Vi har her samlet et udpluk af projekterne der viser lidt af det vi kan.​

MS-Flowtechnic leverer Danmarks største modtagerstation

Som et led i at sikre en 30 procent CO2-reduktion inden 2030 har Aalborg Portland indgået et samarbejde med Evida om at bygge Danmarks hidtil største modtagerstation. Modtagerstationen er en del af Aalborg Portlands overgang fra fossile brændsler til naturgas, som på sigt bliver til biogas.

Stationen er dimensioneret til at kunne forsyne Aalborg Portland med op til 60.000 N3m/h og består af en primær og reservestreng. Stationens opgave er at filtrere, måle og forvarme gassen inden trykket reduceres fra 50 til 7 bar.

Stationen forventes at have opstart ultimo 2023.

Gasramper til kraft/varmeværk

​I 2021 lavede MS-Flowtechnic, i samarbejde med BWSC A/S, et projekt på Fynsværket. Fynsværket har valgt at udfase kul som energikilde til deres produktion af varme og elektricitet. Derfor har de konverteret deres tidligere kulblok til naturgas der nu skal fungere som spidslastanlæg. MS-Flowtechnic har til dette projekt været behjælpelig med 16 gasramper der hver kan levere op til 4000 Nm3/h.

MS-Flowtechnic er en del af den grønne omstilling.

​I 2019 startede byggeriet af et stort biogasanlæg i Glansager, designet til at producere 17,5 mio. m3 biogas om året. I den anledning fik MS-Flowtechnic muligheden for at leverer en modtagerstation til anlægget. Modtagerstationen er leveret i en 40-fodscontainer som en ”turnkey solution” hvilket gør installation på site til en leg. Stationen er udstyret med gas-kromatograf som analyserer gassen inden trykket reguleres og gassen injiceres i det danske naturgasnet.

​Cementfabrik i Algeriet

​Den danske gigant indenfor cementindustrien F.L. Smidth underskrev i 2018 en aftale om at levere et nyt cementværk til Algeriet i det nordlige Afrika. Cementværket blev placeret i Relizane og skulle stå færdig i 2020. Til projektet har MS-Flowtechnic leveret gasstationer til forsyning af brænderne i cementværkets ovne.

MS-Flowtechnic ApS

Engelsholmvej 33A

8940 Randers SV

Tlf.: +45 86 42 57 87 

E-mail: ms@ms-flowtechnic.dk

CVR-nr.: 27771297

Følg os på:

skærmbillede 2022-09-16 kl. 13.39.18